logo SPZR

Kancelaria Adwokacka SPZR Law Office to zespół adwokatów oraz młodszych prawników, którzy działają wspólnie na rzecz klientów indywidualnych oraz osób prawnych w ramach swoich szczegółowych specjalizacji.

Merytoryczna działalność naszej formacji prawnej obejmuje wiodące gałęzie i dziedziny prawa z ukierunkowaniem na określone specjalizacje poszczególnych członków zespołu SPZR Law Office.

Działalność SPZR Law Office ukierunkowana jest w szczególności na prawo bankowe. Zespół SPZR Law Office świadczy pomoc prawną na rzecz kredytobiorców „frankowych”, reprezentując ich w sporach sądowych przeciwko bankom, mających na celu unieważnienie zawartych przez nich umów kredytowych lub ich tzw. odfrankowanie. SPZR Law Office udziela również pomocy poszkodowanym w sprawach nieautoryzowanych transakcji płatniczych (fraudy bankowe).

SPZR Law Office wspomaga swoich klient również w sprawach związanych z windykacją należności pieniężnych na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

W ramach swojej działalności SPZR Law Office świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym w sprawach z zakresu prawa gospodarczego (korporacyjnego), prawa umów, prawa budowlanego i deweloperskiego.

SPZR Law Office w ramach szczególnej swojej specjalizacji świadczy usługi na rzecz organizacji sportowych i zawodników w zakresie prawa sportowego w tym m.in. dotyczących obsługi prawnej działalności statutowej związków sportowych i klubów, obsługi kontraktów zawodniczych oraz reprezentacji stron w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi ds. sportu.

W ramach swojej działalności zapewniamy również wsparcie naszych klientów przy wdrożeniu oraz utrzymaniu procedury ochrony danych osobowych w ramach RODO.

Działalność SPZR Law Office ukierunkowana jest również na świadczenie pomocy prawnej klientom m.in. w sprawach karnych w tym z zakresu wykroczeń i przestępstw skarbowych, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy.

W swojej pracy stawiamy na doświadczenie i gruntowną wiedzę prawniczą, aby móc zapewnić naszym Klientom jak najlepszą ochronę prawną. Szczegółowy zakres naszej działalności zawierają opisy poszczególnych specjalizacji SPZR Law Office, do zapoznania się z którymi zachęcamy.

SPZR Law Office ma siedzibę w Krakowie, jednakże działania merytoryczne i spory sądowe prowadzi na terenie całego kraju.

Zobacz wszystkie

Nasze specjalizacje

 • Kredyty Frankowe

  Poprzez odpowiednio przemyślaną i indywidualnie konstruowaną w każdej sprawie strategię procesową dążymy do: wyeliminowania z umowy kredytowej klauzul uznanych za bezskuteczne/abuzywne. Zamierzonym przez nas celem w tego typu procesach jest doprowadzenie do przekształcenia kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego w kredyt stricte złotowy, oprocentowany według zasad...

 • Prawo Korporacyjne – Gospodarcze

  Kancelaria świadczy kompleksową obsługę̨ korporacyjną podmiotów gospodarczych w zakresie stałej obsługi prawnej osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego, w szczególności: doradztwa prawnego w zakresie obsługi osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek, jak również opracowywaniem projektów umów, statutów...

 • Prawo Umów

  Kancelaria pomaga w sporządzaniu i negocjowaniu Umów w szczególności w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania umownego zabezpieczenia interesów Klientów Kancelarii, w szczególności: sporządzania i negocjowania umów z zakresu prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, umów dystrybucyjnych, prawa autorskiego, w tym umów licencyjnych i umów dotyczących publikacji...

 • Prawo Sportowe

  Świadczymy pomoc prawną związkom sportowym, klubom sportowym, zawodnikom, trenerom, menedżerom, działaczom i innym osobom związanym ze sportem. Wszystkim klientom w zakresie zarówno sportu profesjonalnego jak i amatorskiego oferujemy kompleksową obsługę prawną. W zakresie oferowanych przez nas usług mieści się: kompleksowa obsługa klubów sportowych, w tym również ich reprezentacja...

 • Windykacja Należności

  W ramach prowadzonych działań windykacyjnych świadczymy na rzecz swoich Klientów pomoc prawną zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w postępowaniu przed sądami oraz komornikami. W procesie windykacji należności możemy wyróżnić trzy zasadnicze etapy: etap działań przesądowych – obejmuje działania zmierzające do ugodowego zakończenia sporu z dłużnikiem...

 • Ochrona Danych Osobowych

  Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych, a w szczególności: wdrożenia i bieżącego wsparcia klientów w zakresie RODO, przeprowadzania audytów mających na celu analizę działalności klienta pod kątem wymogów wynikających z RODO, ustalenia jakiego rodzaju dane, w jakich procesach biznesowych...

 • Prawo Deweloperskie

  Kancelaria świadczy kompleksową obsługę Klientów w branży deweloperskiej. Zapewnia doradztwo we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, a w szczególności: przygotowania i opiniowania umów nabycia nieruchomości (rezerwacyjnych, przedwstępnych, przyrzeczonych, deweloperskich), doradzania na etapie wykonania umów związanych z obrotem nieruchomościami, negocjowania...

 • Sprawy Pracownicze i Prawo Pracy

  W sprawach z zakresu prawa pracy kancelaria reprezentuje interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Kancelaria doradza klientom poprzez udzielanie porad prawnych oraz prowadząc sprawy sądowe. Kancelaria ma na celu rozwiązanie sporów pracowniczych na etapie przedsądowym poprzez prowadzenie negocjacji i zawarcie stosownego porozumienia. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania...

 • Prawo Rodzinne

  Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód, o separacje, sprawy o alimenty, jak również sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi. W obszarze naszych działań znajdują się także sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Każda powierzona nam sprawa jest gruntownie analizowana, przygotowywana i prowadzona w taki sposób...

 • Sprawy Odszkodowawcze

  Bardzo często znana jest praktyka różnych towarzystw ubezpieczeniowych, polegająca na odmowie albo rażącym zaniżeniu wysokości należnego osobom poszkodowanym świadczenia w postaci zadośćuczynienia, czy odszkodowania bez uzasadnionej przyczyny faktycznej, ani prawnej. W gąszczu przepisów i kruczków prawnych wiele osób godzi się z takim stanowiskiem uznając, że ich szansa na...

 • Prawo Karne

  Kancelaria prowadzi różnorodne sprawy z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego jak i prawa karnego wojskowego. Nasz zespół, który zajmuje się prowadzeniem takich spraw wyróżnia pasja, zaangażowanie, wiedza, a przede wszystkim wieloletnie doświadczenie pozwalające z sukcesem zakończyć sprawy, które z uwagi na wiele czynników są trudne do przeprowadzenia. Wyznacznikiem naszej pracy jest...

 • Prawo Farmaceutyczne

  Kancelaria świadczy kompleksową usługę w zakresie wytwarzania, rejestracji, wprowadzania do obrotu i reklamy produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych. Zespół Naszej Kancelarii pomoże Państwu już na etapie tworzenia i wdrażania strategii związanych z dystrybucją, sprzedażą, franczyzą i marketingiem zarówno w odniesieniu do produktów leczniczych jak...

 • Prawo Administracyjne

  Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego. W zakres usług kancelarii wchodzi między innymi: przygotowywanie wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania, sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie oraz dalszych pism w sprawie, odwołań, zażaleń, wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy...

 • Prawo Spadkowe

  Oferujemy Państwu kompleksową obsługę spraw z zakresu prawa spadkowego. Kancelaria podejmuje się prowadzenia postępowań związanych z nabyciem spadku zarówno na podstawie ustawy (tzw. dziedziczenie ustawowe), jak również na podstawie testamentu (dziedziczenie testamentowe). W sprawach dotyczących przyjęcia spadku, adwokat pomoże Państwu ocenić sytuację majątkową spadkobiercy...