Łukasz Załuski

e-mail: l.zaluski@spzr.pl
SPECJALIZACJE:

Adwokat, członek krakowskiej Izby Adwokackiej.

W trakcie praktyki zawodowej nabył bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w dochodzeniu należności (od postępowania przedsądowego do reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym).

Reprezentuje klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze w każdym stadium postępowania – przedsądowym, sądowym egzekucyjnym oraz na etapie negocjacji umów.

Interesuje się także prawem sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem zawierania umów.
W celu podniesienia swoich kwalifikacji ukończył certyfikowane szkolenia z zakresu managementu sportowego oraz skautingu.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie interesuje się historią, sportem, muzyką oraz filmem.