Kornel Kruczyński

e-mail: k.kruczynski@spzr.pl
SPECJALIZACJE:

Doświadczenie praktyczne zdobywał od 2016 roku w różnych kancelariach adwokackich, przygotowując pisma procesowe i projekty opinii prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

W codziennej praktyce zawodowej zajmuję się również opracowywaniem zagadnień związanych z prawem pracy. W zakresie jego zainteresowań znajduje się także prawo rodzinne, w tym w szczególności kwestie związane z ponoszeniem świadczeń alimentacyjnych.

Aplikant adwokacki, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Rzeszowie, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.