Beata Skiba

e-mail: b.skiba@spzr.pl
SPECJALIZACJE:

Doświadczony prawnik procesowy. Z rynkiem usług prawniczych związana od trzeciego roku studiów prawniczych (1998).

Specjalizuje się głównie w sprawach przeciwko bankom stosującym niedozwolone klauzule w umowach o kredyty indeksowane kursem walut obcych oraz w umowach o kredyty denominowane, reprezentując klientów w postępowaniach, których celem jest „odfrankowanie” umów i/lub ich unieważnienie. Prowadzi także procesy o zwrot nienależnie pobranych przez banki składek z tytułu tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu. 

W obszarze jej zainteresowań znajdują się także sprawy przeciwko bankom o zwrot środków pieniężnych utraconych przez klientów w wyniku przełamania zabezpieczeń i przejęcia hasła oraz loginu do konta internetowego, czy też środków utraconych w wyniku obciążenia karty kredytowej lub debetowej bez wiedzy właściciela (tzw. fraudy bankowe).

Stałą jej specjalizacją pozostają od lat sprawy rodzinne (rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi, podziały majątku). 

Ukończyła aplikację sędziowską w Warszawie (2006). W okresie 2006–2008 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2008 roku adwokat w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.