Arkadiusz Pawłowski

e-mail: a.pawlowski@spzr.pl
SPECJALIZACJE:

W ramach kancelarii świadczy usługi z zakresu prawa karnego, farmaceutycznego, medycznego i  odszkodowań.

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Rzeszowie. W 2013 roku ukończył z oceną bardzo dobry studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 2010–2012 wyróżniany przez Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie za sumienną i wyróżniającą się pracę. Wieloletni Parlamentarzysta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W roku 2013 ukończył kurs Zarządzania Projektami Europejskimi afiliowane przez European Academy of Technology & Management in Oedheim, rozpoczął studia doktoranckie z zakresu prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Prowadził zajęcia dydaktyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie i Stalowej Woli, a także na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa własności intelektualnej.

W latach 2015–2018 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie. Jednocześnie z końcem 2015 roku odbył studium oficerskie w korpusie Żandarmerii Wojskowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu uwieńczone uzyskaniem stopnia wojskowego podporucznika rezerwy. Laureat środowiskowego konkursu krasomówczego organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie w 2017 roku.

Prywatnie miłośnik motoryzacji i twórca poezji.