Kacper Rożek

e-mail: k.rozek@spzr.pl
SPECJALIZACJE:

Specjalizuje się w sprawach tzw. „umów kredytów frankowych”, związanych z dochodzeniem roszczeń na rzecz konsumentów od wiodących banków w Polsce. Z problematyką kredytów waloryzowanych związany jest również od strony naukowej.

Ponadto jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Jednostka w stosunkach cywilnoprawnych z administracją publiczną”.

Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz monografii z dziedziny prawa administracyjnego i prawa cywilnego. Od 2017 roku wykładowca przedmiotu „Podstawy prawa w praktyce budowlanej” na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

Aplikant adwokacki, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Od 2018 roku odbywa aplikację pod patronatem adw. Beaty Skiby.

Posługuje się językiem angielskim i słowackim.