• Prawo Korporacyjne – Gospodarcze

    Kancelaria świadczy kompleksową obsługę̨ korporacyjną podmiotów gospodarczych w zakresie stałej obsługi prawnej osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego, w szczególności: doradztwa prawnego w zakresie obsługi osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek, jak również opracowywaniem projektów umów, statutów...

  • Prawo Umów

    Kancelaria pomaga w sporządzaniu i negocjowaniu Umów w szczególności w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania umownego zabezpieczenia interesów Klientów Kancelarii, w szczególności: sporządzania i negocjowania umów z zakresu prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, umów dystrybucyjnych, prawa autorskiego, w tym umów licencyjnych i umów dotyczących publikacji...

  • Prawo Sportowe

    Świadczymy pomoc prawną związkom sportowym, klubom sportowym, zawodnikom, trenerom, menedżerom, działaczom i innym osobom związanym ze sportem. Wszystkim klientom w zakresie zarówno sportu profesjonalnego jak i amatorskiego oferujemy kompleksową obsługę prawną. W zakresie oferowanych przez nas usług mieści się: kompleksowa obsługa klubów sportowych, w tym również ich reprezentacja...

  • Windykacja Należności

    W ramach prowadzonych działań windykacyjnych świadczymy na rzecz swoich Klientów pomoc prawną zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w postępowaniu przed sądami oraz komornikami. W procesie windykacji należności możemy wyróżnić trzy zasadnicze etapy: etap działań przesądowych – obejmuje działania zmierzające do ugodowego zakończenia sporu z dłużnikiem...

  • Ochrona Danych Osobowych

    Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych, a w szczególności: wdrożenia i bieżącego wsparcia klientów w zakresie RODO, przeprowadzania audytów mających na celu analizę działalności klienta pod kątem wymogów wynikających z RODO, ustalenia jakiego rodzaju dane, w jakich procesach biznesowych...

  • Prawo Deweloperskie

    Kancelaria świadczy kompleksową obsługę Klientów w branży deweloperskiej. Zapewnia doradztwo we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, a w szczególności: przygotowania i opiniowania umów nabycia nieruchomości (rezerwacyjnych, przedwstępnych, przyrzeczonych, deweloperskich), doradzania na etapie wykonania umów związanych z obrotem nieruchomościami, negocjowania...

  • Sprawy Pracownicze i Prawo Pracy

    W sprawach z zakresu prawa pracy kancelaria reprezentuje interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Kancelaria doradza klientom poprzez udzielanie porad prawnych oraz prowadząc sprawy sądowe. Kancelaria ma na celu rozwiązanie sporów pracowniczych na etapie przedsądowym poprzez prowadzenie negocjacji i zawarcie stosownego porozumienia. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania...