NASI EKSPERCI:

Adwokat ŁUKASZ ZAŁUSKI

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych świadczymy na rzecz swoich Klientów pomoc prawną zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w postępowaniu przed sądami oraz komornikami.

W procesie windykacji należności możemy wyróżnić trzy zasadnicze etapy: 

Etap działań przedsądowych – obejmuje działania zmierzające do ugodowego zakończenia sporu z dłużnikiem i dobrowolnej spłaty zadłużenia. W ramach tego etapu wysyłane jest wezwanie do zapłaty oraz prowadzone są negocjacje.

Etap działań sądowych – obejmuje zgromadzenie dokumentacji procesowej (sporządzenie pozwu celem uzyskania nakazu zapłaty oraz dalszych pism procesowych) oraz kompleksową reprezentację Klienta na każdym etapie procesu sądowego.

Etap działań egzekucyjnych – obejmuje sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz monitowanie sprawności przebiegu postępowania egzekucyjnego.

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego Kancelaria Adwokacka SPZR Law Office:

  • udziela porad prawnych.
  • sporządza pisma dla wierzyciela, w tym: wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę, wniosek o wszczęcie egzekucji, reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności.
  • sporządza pisma dla dłużnika, w tym: odpowiedź na pozew, wniosek o przywrócenie terminu, sprzeciw, zarzuty, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
  • reprezentuje klienta podczas negocjacji.
  • składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika.
  • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika.
  • monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.

Działalność kancelarii skoncentrowana jest głównie na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, jednak świadczymy usługi również w pozostałych częściach Polski.

Bezpłatna wycena zlecenia dostępna jest przez formularz kontaktowy.