NASI EKSPERCI:

Adwokat ADAM SCHOSSLER | Adwokat ŁUKASZ ZAŁUSKI

W sprawach z zakresu prawa pracy kancelaria reprezentuje interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Kancelaria Adwokacka SPZR Law Office doradza klientom poprzez udzielanie porad prawnych oraz prowadząc sprawy sądowe. Kancelaria ma na celu rozwiązanie sporów pracowniczych na etapie przedsądowym poprzez prowadzenie negocjacji i zawarcie stosownego porozumienia. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu reprezentujemy stronę w postępowaniu sądowym, dbając o uzyskanie jak najlepszych warunków dla klienta. W powyższym zakresie kancelaria świadczy następujące usługi:

  • reprezentowania klienta w sporach dotyczących stosunku pracy (ustalenie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy).
  • reprezentowania klienta w sporach związanych z roszczeniami finansowymi (zapłata zaległego wynagrodzenia, wypłata ekwiwalentu).
  • reprezentowania klienta w sporach wynikających z wypadku przy pracy, wypłaty odpraw, mobbingu, dyskryminacji.
  • przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania, kontraktów menadżerskich.
  • doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych oraz zwolnień zbiorowych.