NASI EKSPERCI:

Adwokat ADAM SCHOSSLER | Adwokat ŁUKASZ ZAŁUSKI

Kancelaria Adwokacka SPZR Law Office pomaga w sporządzaniu i negocjowaniu Umów w szczególności w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania umownego zabezpieczenia interesów Klientów Kancelarii, w szczególności:

  • sporządzania i negocjowania umów z zakresu prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, umów dystrybucyjnych, prawa autorskiego, w tym umów licencyjnych i umów dotyczących publikacji.
  • dochodzenia wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi (m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kary umowne, zwrot zadatku, potrącenie).
  • opracowywania projektów zmian w umowach, a także projektów wypowiedzeń, rozwiązań i odstąpień od umów.