NASI EKSPERCI:

Adwokat ADAM SCHOSSLER | Adwokat ŁUKASZ ZAŁUSKI

Kancelaria Adwokacka SPZR Law Office świadczy kompleksową obsługę̨ korporacyjną podmiotów gospodarczych w zakresie stałej obsługi prawnej osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego, w szczególności:

  • doradztwa prawnego w zakresie obsługi osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, obsługi organów spółek, jak również opracowywaniem projektów umów, statutów i regulaminów spółek prawa handlowego.
  • doradztwa prawnego przy tworzeniu spółek, fundacji oraz stowarzyszeń, w tym reprezentacje ww. pomiotów w ramach postępowań rejestrowych.
  • przeprowadzania przekształceń spółek, w szczególności łączenia i podziałów spółek.
  • obsługi prawnej zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń oraz posiedzeń innych organów spółek, w tym projektowanie i opiniowanie uchwał oraz wewnętrznych regulacji korporacyjnych, reprezentowaniem wspólników/akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń.
  • doradztwa na rzecz członków zarządu, rad nadzorczych, wspólników i akcjonariuszy w bieżących kwestiach korporacyjnych.
  • likwidacją oraz upadłością spółek.