NASI EKSPERCI:

Adwokat ARKADIUSZ PAWŁOWSKI | Aplikant Adwokacki KORNEL KRUCZYŃSKI

Kancelaria świadczy kompleksową usługę w zakresie wytwarzania, rejestracji, wprowadzania do obrotu i reklamy produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych. Zespół Naszej Kancelarii pomoże Państwu już na etapie tworzenia i wdrażania strategii  związanych z dystrybucją, sprzedażą, franczyzą i marketingiem zarówno w odniesieniu do produktów leczniczych, jak i suplementów diety. Pomagamy w określeniu zasad i trybu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania na podstawie aktualnie obowiązującego prawa farmaceutycznego.  Dodatkowo z uwagi na nasze doświadczenie zawodowe udzielamy wsparcia w zakresie oceny materiałów marketingowych stosowanych przez Państwa.

Nasza Kancelaria zapewnia pełną i permanentną obsługę prawną wszelkich podmiotów leczniczych nie wyłączając w tym praktyk zawodowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Zajmujemy się reprezentacją Klienta przed Ministerstwem Zdrowia, organami inspekcji i nadzoru farmaceutycznego, Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, oraz przed organami Izb lekarskich i aptekarskich niezależnie od regionu kraju. Z uwagi na zapotrzebowanie zgłaszane nam przez naszych Klientów prowadzimy również szkolenia z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego. Zapewniamy doradztwo prawne we wszelkiego rodzaju postępowaniach przetargowych, a także gwarantujemy wsparcie prawne przy organizacji i prowadzeniu badań klinicznych. Wszechstronnie również podchodzimy do rzetelnego opiniowania, a także tworzenia projektów aktów wewnątrzzakładowych, takie jak umowy, regulaminy i zarządzenia, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie danego podmiotu.