NASI EKSPERCI:

Adwokat ADAM SCHOSSLER

Kancelaria Adwokacka SPZR Law Office świadczy kompleksową obsługę Klientów w branży deweloperskiej. Zapewnia doradztwo we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, a w szczególności:

  • przygotowania i opiniowania umów nabycia nieruchomości (rezerwacyjnych, przedwstępnych, przyrzeczonych, deweloperskich).
  • doradzania na etapie wykonania umów związanych z obrotem nieruchomościami.
  • negocjowania, sporządzania i opiniowania umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego nieruchomości.
  • doradztwa w procesie inwestycyjnym.
  • negocjowania, sporządzania i opiniowania umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów na zastępstwo inwestycyjne i innych związanych z procesem inwestycyjnym i prowadzeniem robót budowlanych.
  • pomoc przy dokonywaniu czynności notarialnych.
  • prowadzeniem bieżącej obsługi prawnej spółek z branży deweloperskiej.
  • dochodzenia roszczeń z rękojmi i/lub gwarancji za wady lokalu i/lub budynk.