NASI EKSPERCI:

Adwokat ŁUKASZ ZAŁUSKI | Aplikant Adwokacki KACPER ROŻEK

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego. W zakres usług kancelarii wchodzi między innymi: 

  • przygotowywanie wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania.
  • sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie oraz dalszych pism w sprawie, odwołań, zażaleń, wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, wniosków o wznowienie postępowania, skarg na decyzje administracyjne, skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, skarg kasacyjnych.
  • reprezentacja klienta w toku postępowań administracyjnych oraz sądowo administracyjnych.
  • doradztwo w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia oraz dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień.