NASI EKSPERCI:

Adwokat ADAM SCHOSSLER

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych, a w szczególności: 

  • wdrożenia i bieżącego wsparcia klientów w zakresie RODO.
  • przeprowadzania audytów mających na celu analizę działalności klienta pod kątem wymogów wynikających z RODO.
  • ustalenia jakiego rodzaju dane, w jakich procesach biznesowych i przy wykorzystaniu jakich aktywów są przetwarzane w organizacji klienta.
  • oceny ryzyka procesów przetwarzania.
  • wsparcia klienta w opracowaniu niezbędnej dokumentacji.
  • interpretacji przepisów RODO, w szczególności w kontekście wskazówek lub wytycznych wydawanych przez Europejską Radę Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.