NASI EKSPERCI:

Adwokat BEATA SKIBA | Aplikant Adwokacki KACPER ROŻEK

Kredyty frankowe

Poprzez odpowiednio przemyślaną i indywidualnie konstruowaną w każdej sprawie strategię procesową dążymy do: 

  • wyeliminowania z umowy kredytowej klauzul uznanych za bezskuteczne/abuzywne. Zamierzonym przez nas celem w tego typu procesach jest doprowadzenie do przekształcenia kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego w kredyt stricte złotowy, oprocentowany według zasad opisanych pierwotnie w umowie kredytowej (stawka LIBOR), odzyskanie dla Państwa nadpłaconych kwot oraz obniżenie Państwa kolejnych rat kredytu.
  • unieważnienia umów kredytowych, zarówno w przypadku kredytów indeksowanych/waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego (gdy kwota kredytu wyrażona jest w Państwa umowie w PLN) jak i w przypadku kredytów denominowanych (gdy kwota kredytu wyrażona jest w Państwa umowie w CHF). Zamierzonym przez nas celem w tego typu procesie jest doprowadzenie do stwierdzenia, że nie wiązała Państwa z bankiem żadna umowa, bank nie miał podstaw do ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na kredytowanej nieruchomości. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy, wartość wypłaconych Państwu przez bank kwot powinna zostać potrącona z wartością środków, które przekazaliście Państwo bankowi do dnia uprawomocnienia się wyroku, dodatkowo bank zobowiązany będzie zwolnić ustanowione zabezpieczenie hipoteczne. 
  • odzyskania nienależnie uiszczonych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, prowizji i innych opłat.

Nieautoryzowane transakcje płatnicze (fraudy bankowe) – pomoc prawna dla poszkodowanych

W przypadku, gdy z konta bankowego znikają pieniądze bez naszej wiedzy, najprawdopodobniej mamy do czynienia z nieautoryzowaną transakcją płatniczą. W takiej sytuacji należy zdawać sobie sprawę z tego, iż to po stronie banku jako usługodawcy spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa systemu finansowego. Rzecznik Finansowy wyraźnie wskazuje, że jeśli klient zgłosi nieautoryzowaną transakcję, to właśnie bank powinien niezwłocznie zwrócić utracone pieniądze. Często jednak banki zwlekają ze zwrotem środków finansowych lub też bezpodstawnie odmawiają oddania należnej gotówki. Gdy tak się stanie, bez wątpienia nie powinno się rezygnować z dochodzenia swoich praw, bowiem to po stronie instytucji finansowej stoi obowiązek udowodnienia, iż utrata pieniędzy nastąpiła w wyniku zaniedbań klienta. Polskie orzecznictwo stoi po stronie poszkodowanych konsumentów. Nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie takich spraw.