Czym jest tajemnica adwokacka i na czym polega?

27 sierpnia, 2020

Za sprawami, którymi zajmuje się na co dzień kancelaria prawna, kryją się często bardzo dramatyczne sytuacje. Aby adwokat mógł udzielić swojemu klientowi pomocy w możliwie najefektywniejszy sposób, musi znać wszystkie szczegóły sytuacji. Podstawą jest więc zbudowanie zaufania, a fundamentem, na które się ono opiera, jest tajemnica adwokacka.

Read more

Jak działają bezpłatne porady prawne?

25 sierpnia, 2020

Prawo jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka – zarówno osobistego, jak i zawodowego. Przepisy regulują niemal każdą sferę działalności. Przy tym nieustannie się zmieniają, a ich dogłębne zrozumienie stanowi prawdziwe wyzwanie dla osoby, która nie jest specjalistą w tym obszarze. Dlatego nietrudno jest znaleźć się w sytuacji, w której potrzebna jest pomoc adwokata. Wówczas przydatne mogą się okazać bezpłatne porady prawne.

Read more

Polecana i sprawdzona kancelaria prawna w Krakowie – Czym się zajmujemy?

23 sierpnia, 2020

SPZR Law Office to kancelaria prawna działająca w Krakowie. Nasza siedziba znajduje się ul. Marsz. J. Piłsudskiego 11/9. Podejmujemy współpracę zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi – służąc w pełnym zakresie usług, jakie świadczy adwokat.

Read more

Pozakodeksowe obowiązki członka zarządu

4 sierpnia, 2020

Przedmiotowa publikacja ma zadanie przedstawić Państwu naszym zdaniem istotne obowiązki członków zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niewymienione w ustawie z dnia 15 września 2000 r.

Read more

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy

29 lipca, 2020

Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy w e-sklepie, rejestracja w portalu internetowym).

Read more

Co zmienia wyrok TSUE – Frankowicze

7 lipca, 2020

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w słynnej już w środowisku Frankowiczów sprawie Państwa Dziubak (C-260/18) z dnia 3.10.2019 r. wciąż pozostaje niejasny dla licznych kredytobiorców uwikłanych w wadliwe umowy.

Read more

Umowa deweloperska – na co uważać?

30 czerwca, 2020

Umowa deweloperska jest zawierana w formie aktu notarialnego. Powinna zawierać w szczególności następujące elementy:

Read more

Nowe prawo deweloperskie – najważniejsze zmiany

24 czerwca, 2020

Nowe prawo deweloperskie opisuje ustawa z dnia 16 września 2011 r., o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego reguluje prawa i obowiązki deweloperów (tzw. Ustawa Deweloperska) przy sprzedaży mieszkań z inwestycji na rynku pierwotnym. Ustawa deweloperska usankcjonowała funkcjonowanie w umowy deweloperskiej w obrocie gospodarczym.

Read more

Nowy obowiązek dla spółek handlowych – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

21 listopada, 2019

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementuje do Polskiego porządku prawnego dyrektywę UE 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (IV dyrektywa AML), która nakłada na państwa członkowskie obowiązek przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz obowiązek udostępniania tych informacji właściwym organom i jednostkom analityki finansowej, a także podmiotom zobowiązanym (w ramach stosowania środków należytej staranności wobec klienta).

Read more

Wyrok TSUE ws. PAŃSTWA DZIUBAK – czy frankowicze mogą liczyć na wygraną przed sądem?

25 października, 2019

W miniony czwartek (3 października br.) „frankowicze” po wielu miesiącach oczekiwania na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dowiedzieli się, że sąd krajowy nie będzie mógł ingerować w

Read more