Kancelaria Adwokacka SPZR Law Office to zespół adwokatów oraz młodszych prawników, którzy działają wspólnie na rzecz klientów indywidualnych oraz osób prawnych w ramach swoich szczegółowych specjalizacji.

Merytoryczna działalność naszej formacji prawnej obejmuje wiodące gałęzie i dziedziny prawa z ukierunkowaniem na określone specjalizacje poszczególnych członków zespołu SPZR Law Office.

SPZR Law Office wspomaga swoich klient również w sprawach związanych z windykacją należności pieniężnych na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

W ramach swojej działalności SPZR Law Office świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym w sprawach z zakresu prawa gospodarczego (korporacyjnego), prawa umów, prawa budowlanego i deweloperskiego.

SPZR Law Office w ramach szczególnej swojej specjalizacji świadczy usługi na rzecz organizacji sportowych i zawodników w zakresie prawa sportowego w tym m.in. dotyczących obsługi prawnej działalności statutowej związków sportowych i klubów, obsługi kontraktów zawodniczych oraz reprezentacji stron w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi ds. sportu.

W ramach swojej działalności zapewniamy również wsparcie naszych klientów przy wdrożeniu oraz utrzymaniu procedury ochrony danych osobowych w ramach RODO.

Działalność SPZR Law Office ukierunkowana jest również na świadczenie pomocy prawnej klientom m.in. w sprawach karnych w tym z zakresu wykroczeń i przestępstw skarbowych, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy.

W swojej pracy stawiamy na doświadczenie i gruntowną wiedzę prawniczą, aby móc zapewnić naszym Klientom jak najlepszą ochronę prawną. Szczegółowy zakres naszej działalności zawierają opisy poszczególnych specjalizacji SPZR Law Office, do zapoznania się z którymi zachęcamy.

SPZR Law Office ma siedzibę w Krakowie, jednakże działania merytoryczne i spory sądowe prowadzi na terenie całego kraju.