Nazwa SPZR odnosi się do grupy indywidualnych kancelarii, świadczących klientom usługi prawnicze i konsultingowe. SPZR działa wobec klientów za pośrednictwem: 

  1. Kancelarii Adwokackiej Beaty Skiba, ul. Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków, NIP 681-128-75-82.
  2. Kancelarii Adwokackiej Arkadiusza Pawłowskiego, ul. Konarskiego 4/3, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-247-63-57.
  3. Kancelarii Adwokackiej Łukasza Załuskiego, ul. Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków, NIP 793-157-16-65.
  4. Kancelarii Adwokackiej Adama Schosslera, ul. Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków, NIP 602-009-53-14.

Tajemnica klienta i poufność powierzonych nam przez klientów informacji są dla nas najważniejsze. Jako adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów obowiązuje nas obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i w związku z tym zobowiązani jesteśmy zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieliśmy się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie. Także nasi pracownicy przechodzą szkolenia w tym zakresie, a my stosujemy nowoczesne środki technicznego zabezpieczenia powierzonych nam informacji i przetwarzanych danych.

Adwokaci i radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu. Każdy z Partnerów SPZR podlega takiemu ubezpieczeniu.