Zgodnie z prawem kancelaria adwokacka za wykonane usługi pobiera wynagrodzenie. Sposób jego naliczania jest regulowany przepisami oraz kodeksem etyki zawodowej. Jako osoba zainteresowana skorzystaniem z usług prawnika możesz się jednak zastanawiać, czy podczas ustalania warunków współpracy można uzgodnić, że prawnik pobierze honorarium tylko za wygranie sprawy. Wyjaśniamy.

Czy wynagrodzenie, jakie pobiera kancelaria adwokacka, powinno być warunkowane sukcesem?

Pomysł, zgodnie z którym kancelaria prawna pobierałaby wynagrodzenie tylko w przypadku osiągnięcia ustalonego z klientem celu, wydaje się bardzo atrakcyjny. W końcu korzystasz z usług świadczonych przez adwokata po to, aby uzyskać zamierzone efekty. 

Trzeba jednak pamiętać, że chociaż kompetencje prawnika w dużym stopniu wpływają na to, jaki wyrok zapadnie w danej sprawie, nie zawsze możliwe jest osiągnięcie pożądanego rezultatu. Mimo to, adwokat robi wszystko, co w jego mocy, aby zadbać o interesy swojego klienta. Poświęca swój czas i energię, a także ponosi koszty związane z prowadzonymi działaniami. Wielu jest więc takich, którzy mówią, że uzależnienie wypłaty honorarium od sukcesu byłoby niesprawiedliwe.

Zawarcie umowy o takim kształcie jest również niezgodne z obowiązującymi zasadami. – Kodeks Etyki Adwokackiej mówi wyraźnie, że kancelaria adwokacka nie może się umówić z klientem na to, że np. otrzyma wyłącznie określony procent od wygranej zasądzonej na jego rzecz – wyjaśnia ekspert z krakowskiej kancelarii adwokackiej SPZR Law Office. – Można jednak ustalić, że część wynagrodzenia będzie uzasadniona od efektów. Chodzi o tzw. premię od sukcesu – dodaje.

Jak nalicza wynagrodzenie kancelaria prawna?

To, jak nalicza wynagrodzenie prawnik – Kraków czy Warszawę reprezentujący – jest kwestią polityki wewnętrznej stosowanej przez kancelarię. Trzeba jednak wiedzieć, że zasady określania wynagrodzenia honorarium są regulowane przez przepisy prawa. Są wprowadzone minimalne stawki wynagrodzenia, jakie może pobrać kancelaria adwokacka. Reguluje je stosowne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. 

Przykładowo, wynagrodzenie może być ustalone od wartości przedmiotu sprawy. I tak, minimalna stawka, jaką może pobrać kancelaria adwokacka za prowadzenie sprawy, której wartość wynosi od 500 do 1 500 zł to 360 zł, a od 5 000 do 10 000 zł – 2 400 zł.

Stawka może być też uzależniona od typu prowadzonej sprawy, np. za rozwód jest to 720 zł (w sprawach bez orzekania o winie), a w sprawach dotyczących służebności nieruchomości – 480 zł.

Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie jest zawsze wyliczane indywidualnie, a jego wysokość jest uzależniona m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, czasu poświęconego przez prawnika na wykonanie powierzonych mu zadań, a także charakteru współpracy. Najczęściej można się spotkać z rozliczeniami:

  • ryczałtowymi – jednolita stawka obowiązuje np., gdy chodzi o porady prawne czy sporządzenie pism,
  • godzinowym – wówczas prawnik bierze wynagrodzenie adekwatne do liczby godzin spędzonej nad sprawą,
  • w formie miesięcznego ryczałtu – przy stałej współpracy.

Możliwe jest też ustalenie wspomnianej wcześniej premii za sukces, a więc części wynagrodzenia, które będzie wypłacone wyłącznie w przypadku pozytywnego wyroku sądu.

O wycenę usług można zapytać prawnika przed zawarciem z nim umowy o współpracy. Warto więc zasięgnąć języka w wybranej kancelarii adwokackiej, aby poznać koszty i wiedzieć, czego można się spodziewać.