Kredyty frankowe stały się problemem dla wielu Polaków, kiedy okazało się, że kurs szwajcarskiej waluty nagle drastycznie wzrósł, a zapisy w umowach podpisanych z bankami nie działały na korzyść klientów. Również Ty jesteś w takiej sytuacji? Możesz podjąć walkę o usunięcie abuzywnych klauzul, a nawet unieważnienie umowy. W tym celu zgłoś się do kancelarii prowadzącej sprawy frankowe z odpowiednimi dokumentami. Zobacz, co przygotować.

Sprawy frankowe coraz częściej rozwiązywane na korzyść klienta

Sprawy frankowe są jednymi z najbardziej kontrowersyjnych w ostatnich latach. Problem ogromnego wzrostu kosztów kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich dotknął około miliona Polaków. Mimo obietnic składanych przez lata przez polityków, nadal nie pojawiły się regulacje prawne, które jasno wskazywałyby tryb postępowania. Nie oznacza to jednak, że osoby, które mierzą się z kredytem we frankach, muszą się godzić na warunki przedstawione przez bank. Swoich praw mogą dochodzić na drodze sądowej. Zwłaszcza w obliczu wyroku TSUE z 3 października w sprawie wytoczonej bankowi Raiffeisen przez poszkodowanych frankowiczów, który wskazał bardziej proklienckie podejście do sporów w tym zakresie, można liczyć na sprzyjający wyrok sądu. 

Trzeba jednak liczyć się z tym, że przychylny wyrok nie zapadnie automatycznie – sądowi należy przedstawić dowody w sprawie i przygotować stosowną dokumentację. Należy się też nastawić na batalię z prawnikami banków. Dlatego, gdy w grę wchodzą kredyty frankowe, kancelaria adwokacka jest wartościowym sprzymierzeńcem poszkodowanego. 

Kredyty frankowe: kancelaria adwokacka pomoże w walce

Jak wyjaśnia ekspert z kancelarii SPZR Law Office z Krakowa, sprawy frankowe, chociaż są dość skomplikowane, a doprowadzenie do korzystnego dla klienta wyroku wymaga wytężonej pracy wyspecjalizowanych adwokatów, warto podjąć walkę. Korzystnych dla frankowiczów wyroków zapada coraz więcej, a w ich efekcie poszkodowany może liczyć na:

  • usunięcie z umowy z bankiem tzw. klauzul abuzywnych, co doprowadzi do przekształcenia kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego w kredyt złotówkowy, na zasadach opisanych pierwotnie w umowie oraz do zwrócenia przez bank nadpłaconych kwot i obniżenia kolejnych rat,
  • unieważnienie umowy kredytowej – w sytuacji, gdy pozbycie się z niej klauzul abuzywnych sprawi, że straci ona moc prawną. W takim przypadku klient powinien natychmiast zwrócić bankowi otrzymaną kwotę kredytu, pomniejszoną o wartość spłaconych rat,
  • odzyskanie nienależnie uiszczonych składek ubezpieczeniowych, odsetek, prowizji oraz innych niesłusznie pobranych opłat.

Jakie dokumenty są potrzebne kancelarii, gdy chodzi o kredyty frankowe?

Istnieje zestaw dokumentów, których będzie potrzebować do rozpoczęcia prac kancelaria – kredyty frankowe były udzielane na ich podstawie. Co zatem zabrać ze sobą na konsultację z prawnikiem? Potrzebne będą przede wszystkim:

  • umowa podpisana z bankiem o udzielenie kredytu we frankach, wraz ze wszystkimi załącznikami,
  • regulamin banku oraz ogólne warunki zawierania z nim umów, aktualne na dzień podpisywania umowy o kredyt frankowy,
  • wniosek o udzielenie kredytu,
  • zaświadczenie z banku o wysokości świadczenia, które zostało wypłacone – ze wskazaniem podziału na kwot udostępnianych w kolejnych transzach,
  • zestawienie wpłat dokonanych przez kredytobiorcę na rzecz banku.

Wszystkie te dokumenty muszą zostać przeanalizowane przez prawnika – m.in. po to, aby sprawdził, czy kredyt był denominowany, czy indeksowany oraz wskazał klauzule, co do których można wysunąć roszczenie abuzywności.

Dokumenty można przekazać adwokatowi w trakcie spotkania z nim lub np. wysłać ich wersje elektroniczne drogą mailową jeszcze przed konsultacją. Pamiętaj: prawnikowi powinno się przekazać do analizy kserokopie dokumentacji, a oryginały zachować. Mogą być przydatne przy składaniu wniosku do sądu – to one stanowią realny dowód w sprawie.

Adwokat, po przeanalizowaniu przekazanej dokumentacji, będzie w stanie rzetelnie ocenić, jakie są szanse na wygranie sprawy oraz jaki kierunek roszczeń należy obrać. A to podstawa do rozpoczęcia skutecznej walki.